1.Občanské právo

 • zpracování, připomínkování a kontrola občansko-právních smluv
 • zastupování ve sporných řízeních
 • poradenství v dalších oblastech občanského práva včetně zpracování veškeré dokumentace

2.Obchodní právo

 • zpracování, připomínkování a kontrola obchodně-právních smluv
 • zakládání obchodních korporací
 • zajišťování kompletní korporátně-právní agendy společností
 • příprava korporátní dokumentace
 • poradenství v dalších oblastech obchodního práva včetně zpracování veškeré dokumentace

3.Insolvenční právo

 • výkon funkce insolvenčního správce
 • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení (konkurs, reorganizace)
 • zpracování přihlášek pohledávek věřitelů
 • vyjednávání s věřiteli či dlužníky
 • zastupování insolvenčních věřitelů ve věřitelských orgánech či zastupování v incidenčních sporech
 • možnost vykonávatfunkci insolvenčního správce v konkrétních insolvenčních řízeních

4.Rodinné právo

 • komplexní příprava dokumentů a případné zastupování v rozvodovém řízení, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, v řízení o úpravě poměrů a výživy k dětem a v řízení o úpravě poměrů a výživy mezi manžely
 • úprava nebo změny v rozsahu společného jmění manželů

5.Právo nemovitostí

 • zpracování, připomínkování a kontrola kupních smluv, budoucích kupních smluv, zástavních smluv, darovacích a jiných smluv, zpracování návrhů na vklad, zřízení a zrušení služebnosti
 • poskytování advokátních úschov
 • výmazy zástavních a exekučních práv
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.
 • komplexní balíčky pro realitní kanceláře a společenství vlastníků jednotek

6.Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech
 • zpracování trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestních řízeních
 • poradenství v oblasti trestního práva

7.Správní právo

 • zastupování v řízeních před správními orgány, např. ve stavebním řízení, v přestupkovém řízení apod.
 • zastupování orgánů územní samosprávy a jejich organizací

8.Vymáhání pohledávek

 • zajištění mimosoudního, soudního i exekučního vymáhání pohledávek

Náš tým

Mgr. Jiří Zrůstek
společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Mgr. Petr Vodka
společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát

Mgr. Karolína Dvořáková
společník a jednatel advokátní kanceláře, advokátka a insolvenční správkyně