Mgr. Jiří Zrůstek

společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

„Neupisovat se žádné filozofické škole, žádnou vyslovitelnou
pravdu nepovažovat za výlučnou a jedinou, být pánem svých
myšlenek. Učit se účinně ze všeho minulého, naslouchat
současníkům, být otevřen všem možnostem.“

Karl Jaspers, německý filosof a lékař

Jiří Zrůstek je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. Již od ukončení studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1996 se věnuje advokacii. Po celou dobu své praxe se zaměřuje na insolvenční a obchodní právo, což ho vedle vykonání advokátních zkoušek v roce 2000 vedlo též ke složení zkoušek insolvenčního správce. Toto svoje profesní zaměření pak v roce 2010 rozšířil o zkoušky insolvenčního správce se zvláštním povolením. V současné době tak spravuje mnohá insolvenční řízení velkých podniků, je členem asociace insolvenčních správců a své zkušenosti též předává v rámci přednáškové činnosti.

 

                                                    

Mgr. Petr Vodka

společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát

„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“

Dalajláma, 14. tibetský duchovní vůdce

Petr Vodka je jedním ze zakládajících společníků advokátní kanceláře. Od roku 2004, kdy ukončil Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, se věnuje advokacii, přičemž v roce 2007 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. V advokátní kanceláři poskytuje právní služby napříč právními odvětvími, přesto se na něj klienti obrací zejména s problematikou práva občanského, ale i trestního a správního.

 

                                                    

Mgr. Karolína Dvořáková

společník a jednatel advokátní kanceláře, advokátka a insolvenční správkyně

„Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mě závisí.“

Seneca, římský filozof

Karolína Dvořáková je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž ihned po absolvování studia se začala zabývat advokacií, zejména pak na poli insolvenčního práva. Advokátní zkoušky složila na počátku roku 2015 a od té doby poskytovala právní služby jako samostatný advokát. Od vykonání insolvenčních zkoušek v roce 2013 zastávala funkci samostatného insolvenčního správce a od roku 2017 tuto činnost vykonává jako společník společnosti Zrůstek a partneři v.o.s. Vedle své hlavní specializace na insolvenční právo se v rámci výkonu advokacie zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, rodinné a právo nemovitostí.

 

                                                    

Mgr. Tereza Krpcová

společník a jednatel advokátní kanceláře, advokátka

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“

Tomáš Baťa, český podnikatel a světový obchodník

Tereza Krpcová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2003 a hned po studiu se začala věnovat advokacii. Advokátní zkoušky složila v červnu roku 2006, poté působila jako přidružená advokátka ve dvou advokátních kancelářích v Brně a v Praze a ve své praxi se věnovala především občanskému právu se zaměřením na právo nemovitostí, exekuční právo a zastupování klientů před soudy a právu obchodnímu. Od listopadu roku 2018 úzce spolupracuje s advokátní kanceláří a rovněž s kanceláří insolvenčních správců (Zrůstek a partneři v.o.s.).

 

                                                    

Mgr. Filip Dombrovský

společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát

„Urážky jsou důvody těch, kteří nejsou v právu.“

Jean Jacques Rousseau, francouzský filozof a spisovatel

Filip Dombrovský v roce 2016 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, přičemž již za svého studia působil jako praktikant v advokátní kanceláři se zaměřením na insolvenční právo. V minulosti jako advokátní koncipient a nyní jako advokát se pak v rámci kanceláře zaměřuje zejména na insolvenční, občanské a obchodní právo. Právní služby poskytuje též v angličtině, běžně se domluví též německy.

 

                                                    

Mgr. Lenka Nešlehová

advokátní koncipientka

„Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.“

Ernest Hemingway, americký spisovatel

Lenka Nešlehová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2022. Již v průběhu studia získávala zkušenosti v advokátních kancelářích, kde se věnovala právu duševního vlastnictví, občanskému a obchodnímu právu. Kromě insolvencí se u nás v kanceláři zabývá trestním, občanským právem a vymáháním pohledávek.

 

                                                    

Mgr. Kateřina Moldanová

advokátní koncipientka

„Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si dali nový cíl nebo začali snít nový sen.“

C. S. Lewis, irský spisovatel

Kateřina Moldanová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2021. Již v  průběhu studií absolvovala odbornou praxi na Okresním státním zastupitelství a v Poradně pro občanství/Občanská a lidská práva. Jako advokátní koncipientka se zabývá převážně insolvenčním právem a hromadným vymáháním pohledávek pro široký okruh klientů advokátní kanceláře, taktéž působí v oblasti práva trestního, občanského či obchodního.

 

                                                    

Mgr. Iva Lebedová

asistentka insolvenčního správce

„Buď sám sebou a dopřej stejné právo i druhým.“

Voltaire, francouzský spisovatel a filozof

Iva Lebedová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2019. V advokacii se pohybuje již od roku 2017, kdy při studiu získávala zkušenosti prací v advokátní kanceláři. V naší kanceláři působí Iva jako asistentka insolvenčního správce. V rámci své agendy je pověřena správou několika konkursních řízení a dále zajišťuje výpomoc s přezkumy přihlášených pohledávek, převážně v oblasti oddlužení.

                                                    

Daniel Nosek

advokátní praktikant

„Neexistuje žádný recept na úspěch, snad kromě bezpodmínečného přijetí života a toho, co přináší.“

Arthur Rubinstein, polsko-americký klavírista

Daniel je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a součástí týmu je již od svého prvního roku studia. V kanceláři působí zejména na insolvenčním oddělení, kde poskytuje všestrannou právní pomoc na úseku oddlužení a dále pomáhá insolvenčním správcům v rámci procesu zpeněžování. 

 

                                                    

Tereza Mantlová

advokátní praktikantka

„Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.“

Dalajláma, 14. tibetský duchovní vůdce

 

Tereza je studentka 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V kanceláři působí jako praktikantka se zaměřením na insolvenční řízení, zejména oddlužení. 

 

                                                    

Šimon Kranz

advokátní praktikant

"Smích chytré lidi léčí a jen blbce uráží"

Jan Werich, herec

 

 

Šimon je student 2. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V kanceláři působí jako praktikant se zaměřením na insolvenční řízení. 

 

                                                    

Jana Hudcová, DiS.,

vedoucí administrativy a oddělení oddlužení

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ 

John Lennon, britský zpěvák a hudební skladatel

Po studiu na vyšší odborné škole ekonomické, obor Marketing a management, získala Jana Hudcová první významné zkušenosti v oblasti administrativy na exekutorském úřadě, kde jako asistentka exekutora měla na starosti vedení spisů a správu bankovních účtů. Tyto své praktické dovednosti již od roku 2010 uplatňuje a rozvíjí i v  advokátní kanceláři, kde působí jako vedoucí administrativního oddělení. V rámci insolvenčního úseku kanceláře pak zastává pozici vedoucí oddělení oddlužení.

 

                                                    

Aneta Ondroušková

asistentka insolvenčních správců

„Osud míchá karty, my hrajeme.“

Arthur Schopenhauer, německý filozof

Aneta Ondroušková je jedním ze zaměstnanců, který v advokátní kanceláři působí již od dob jejich předchůdců, tedy již od roku 1997. Dlouhodobě tak z pozice asistentky insolvenčních správců zajišťuje kromě kompletní správy bankovních účtů majetkových podstat i další administrativní agendu v oblasti insolvenčního práva.

 

                                                    

Romana Jančíková

asistentka insolvenčních správců

„Boj za právo je poezie života.“

Karolína Světlá, česká spisovatelka

Romana Jančíková se již několik let z pozice administrativy zabývá problematikou insolvenčního práva, kdy v advokátní kanceláři navázala na svá předchozí působení u insolvenčních správců. Náplní její práce jsou tak převážně administrativní úkony v řízeních o oddlužení.

 

                                                    

Lucie Štěpánková

asistentka advokátů

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“

Mark Twain, americký spisovatel

Lucie Štěpánková uplatnila své zkušenosti jako asistentka advokáta a po ročním působení v naší kanceláři se stala asistentkou insolvenčního správce, kde zajišťuje převážně agendu v průběhů oddlužení a z pozice administrativy se zabývá problematikou insolvenčního práva.

 

                                                    

Dominika Šebestíková

asistentka advokátů

„Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život.“

Robert Fulghum, americký spisovatel, pastor a učitel

Dominika Šebestíková se v advokátní kanceláři stará o zajištění chodu recepce a o to, aby klientům advokátní kanceláře zajistila co největší pohodlí. Jako asistentka advokátů má na starosti komplexní administrativní činnost spojenou se zajištěním běžného chodu kanceláře.