Důvěra se nezískává snadno. Nezbytnými atributy úspěšně budovaného vztahu advokáta a klienta jsou dle našeho přesvědčení diskrétnost, profesionalita, erudice, zaujetí pro věc, specializace a individuální přístup.

Plně respektujeme význam informací, které jsou nám předávány klienty při poskytování právních služeb. V naší advokátní kanceláři se proto každý klient může plně spolehnout na naši naprostou diskrétnost garantovanou profesními pravidly a interními pravidly naší advokátní kanceláře včetně zabezpečení informačních technologií.

Každý klient se může plně spolehnout na naši naprostou diskrétnost garantovanou profesními a interními pravidly.

Tým naší advokátní kanceláře je systematicky vytvářen tak, aby zahrnoval zkušené advokáty, mladé advokáty a advokátní koncipienty, což zajišťuje, že poskytované právní služby jsou směsí osvědčených a inovativních postupů a řešení, při zachování vysoké dynamiky poskytování právních služeb.

Právo je naše vášeň. Budeme bez výjimky řešit vaše zadání s plným zaujetím pro věc a s vědomím její důležitosti pro našeho klienta.

Vyznáváme nezbytnost specializace. Naši advokáti jsou uznávanými specialisty v insolvenčním, občanském a obchodním právu. Dle našeho přesvědčení je správné patřit mezi nejlepší ve svém oboru než být průměrnými napříč celým spektrem právních služeb.

Každého klienta si vážíme. Bereme v úvahu jeho aktuální situaci, potřeby i zadání. Přebíráme právní zastoupení pouze v takovém množství případů, abychom mohli věnovat svým klientům náležitou péči a dostatek času, potřebného k úplnému pochopení a správnému řešení požadavků klientů.

 

 

Advokátní kancelář Zrůstek, Vodka, Dvořáková s.r.o.
je Váš pevný bod v komplikovaném a neustále se měnícím světě práva.

 

 

Rádi vás u nás přivítáme.

Náš tým

Mgr. Jiří Zrůstek
společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Mgr. Petr Vodka
společník a jednatel advokátní kanceláře, advokát

Mgr. Karolína Dvořáková
společník a jednatel advokátní kanceláře, advokátka a insolvenční správkyně