ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V souladu s platnými právními předpisy tímto informujeme naše klienty, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z příkazní smlouvy je příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ: 66000777, internetová adresa: www.cak.cz. "